top of page
Renomax l ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีโนเวท
Renomax l ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีโนเวท

มาถึงอีก 1ผลงานการรีโนเวทคอนโดวิลล่าราชครูที่ออกแบบเองโดยเจ้าของห้องครับ เน้นการใชีสไตล์โมเดิร์นลอฟท์ ที่ใช้สีเทา น้ำตาล

press to zoom
Renomax l ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีโนเวท
Renomax l ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีโนเวท

ผนังห้องนั่งเล่นที่กรุด้วยไม้ปาร์เกต์ เพื่อติดตั้งทีวี

press to zoom
Renomax l ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีโนเวท
Renomax l ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีโนเวท

มาถึงห้องนอนที่ใช้ไม้ปาร์เกต์มากรุที่หัวเตียงทำให้ได้มุมเท่ๆอีกมุมครับ

press to zoom
Renomax l ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีโนเวท
Renomax l ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีโนเวท

ผ้าม่านในห้องนอนจาก www.curtainspace.com

press to zoom
Renomax l ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีโนเวท
Renomax l ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีโนเวท

ผ้าม่านในห้องนอนจาก www.curtainspace.com

press to zoom
Renomax l ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีโนเวท
Renomax l ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีโนเวท

ผนังทาสีเทาพร้อมกับการตกแต่งที่เรียบง่าย ในห้องของลูกค้ามีเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นเท่านั้น ทำให้ห้องไม่ดูรก

press to zoom
Renomax l ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีโนเวท
Renomax l ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีโนเวท

ประตูไม้สักบานสไลด์ พร้อมวงกบไซส์พิเศษ

press to zoom
Renomax l ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีโนเวท
Renomax l ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีโนเวท

อีกมุมนึงที่แสดงความลงตัวของคู่สี นำ้ตาล-เทาครับ

press to zoom
Renomax l ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีโนเวท
Renomax l ผู้เชี่ยวชาญด้านการรีโนเวท

ชุดห้องครัวสำเร็จรูปจากอิเกีย

press to zoom
bottom of page