top of page

- ฝ้าเพดาน -

ฝ้าเพดาน, ชนิดของฝ้าเพดาน
อยากติดฝ้าเพดาน แต่ว่าเลือกใช้แบบไหนดี??

ฝ้าเพดานนั้นเป็นส่วนที่ช่วยปกปิดความไม่เรียบร้อยต่าง ๆ ของหลังคา ไม่ว่าเป็น ท่อ หรือ สายไฟ ตลอดจนฝุ่นละอองต่าง ๆ นอกจากนี้ฝ้าเพดานยังช่วยลดความร้อนที่ลงมาจากหลังคาสู่ตัวบ้านด้วย วัสดุที่นิยมนำมาใช้เป็นฝ้าเพดานที่พบเห็นในท้องตลาดก็มีดังนี้.....

ฝ้าเพดาน, ระบบฝ้า
ระบบการติดตั้งฝ้า

โครงคร่าวโลหะฝ้าเพดานฉาบเรียบ โปรลายน์ เอสซีจี SCG นวัตกรรมโครงคร่าวฝ้าเพดานยุคใหม่จาก ตราช้าง เอสซีจี เพื่อขจัดปัญหา ระดับฝ้าไม่เรียบ ฝ้าไม่แข็งแรง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ.....

bottom of page