RENOMAX รับเหมา ตกแต่งภายใน รีโนเวท
RENOMAX รับเหมา ตกแต่งภายใน รีโนเวท

Concept ห้องอ่านหนังสือในสวน กับตู้หนังสือที่เราทำครับ

press to zoom
RENOMAX รับเหมา ตกแต่งภายใน รีโนเวท
RENOMAX รับเหมา ตกแต่งภายใน รีโนเวท
press to zoom
RENOMAX รับเหมา ตกแต่งภายใน รีโนเวท
RENOMAX รับเหมา ตกแต่งภายใน รีโนเวท

เซ็ทห้องทำงานมีทั้งตู้เอกสารบานกระจก โต๊ะทำงาน เคาเตอร์อีก 2ชุด อุปกรณ์บานพับ รางเลื่อน มือจับของเราใช้ HAFELEทั้งหมดนะครับ

press to zoom
RENOMAX รับเหมา ตกแต่งภายใน รีโนเวท
RENOMAX รับเหมา ตกแต่งภายใน รีโนเวท

เซ็ทห้องทำงานมีทั้งตู้เอกสารบานกระจก โต๊ะทำงาน เคาเตอร์อีก 2ชุด อุปกรณ์บานพับ รางเลื่อน มือจับของเราใช้ HAFELEทั้งหมดนะครับ

press to zoom
RENOMAX รับเหมา ตกแต่งภายใน รีโนเวท
RENOMAX รับเหมา ตกแต่งภายใน รีโนเวท

เซ็ทห้องทำงานมีทั้งตู้เอกสารบานกระจก โต๊ะทำงาน เคาเตอร์อีก 2ชุด อุปกรณ์บานพับ รางเลื่อน มือจับของเราใช้ HAFELEทั้งหมดนะครับ

press to zoom
RENOMAX รับเหมา ตกแต่งภายใน รีโนเวท
RENOMAX รับเหมา ตกแต่งภายใน รีโนเวท

เซ็ทห้องทำงานมีทั้งตู้เอกสารบานกระจก โต๊ะทำงาน เคาเตอร์อีก 2ชุด อุปกรณ์บานพับ รางเลื่อน มือจับของเราใช้ HAFELEทั้งหมดนะครับ

press to zoom
RENOMAX รับเหมา ตกแต่งภายใน รีโนเวท
RENOMAX รับเหมา ตกแต่งภายใน รีโนเวท

เซ็ทห้องทำงานมีทั้งตู้เอกสารบานกระจก โต๊ะทำงาน เคาเตอร์อีก 2ชุด อุปกรณ์บานพับ รางเลื่อน มือจับของเราใช้ HAFELEทั้งหมดนะครับ

press to zoom
RENOMAX รับเหมา ตกแต่งภายใน รีโนเวท
RENOMAX รับเหมา ตกแต่งภายใน รีโนเวท

ชุดเคาเตอร์อ่างล้างหน้า ตู้ลอยและตู้เก็บหนังสือในห้องน้ำ ลงนำ้ยากันปลวกอย่างดี จึงสบายใจได้ว่าจะไม่มีปลวกมารังควานแน่นอน

press to zoom
RENOMAX รับเหมา ตกแต่งภายใน รีโนเวท
RENOMAX รับเหมา ตกแต่งภายใน รีโนเวท

ชุดเคาเตอร์อ่างล้างหน้า ตู้ลอยและตู้เก็บหนังสือในห้องน้ำ ลงนำ้ยากันปลวกอย่างดี จึงสบายใจได้ว่าจะไม่มีปลวกมารังควานแน่นอน

press to zoom