top of page
งานปูน งานก่อ ปูกระเบื้อง ติดตั้งสุขภัณฑ์ l รับเหมา, ต่อเติม, รีโนเวท, ตกแต่งภายใน
งานปูน งานก่อ ปูกระเบื้อง ติดตั้งสุขภัณฑ์ l รับเหมา, ต่อเติม, รีโนเวท, ตกแต่งภายใน

ทำไมพื้นห้องน้ำบางที่จึงสูงกว่าระดับพื้นทั่วไป

 ระดับพื้นบ้านโดยทั่วไปจะมีระดับที่เสมอกันทั้งชั้น ยกเว้นพื้นห้องน้ำที่มักลดระดับไว้ต่ำกว่าระดับพื้นห้องอื่นๆ ประมาณ 5-10 ซม. ไม่ว่าจะเป็นพื้นห้องน้ำที่ชั้นบนหรือชั้นล่าง เพราะต้องป้องกันน้ำไม่ให้ไหลไปยังพื้นที่หรือห้องที่ติดกัน โดยโครงสร้างพื้นห้องทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นระบบพื้นสำเร็จรูปวางบนคาน ในขณะที่ห้องน้ำเป็นพื้น ค.ส.ล. หล่อในที่ ซึ่งในขั้นตอนการก่อสร้างจะทำให้ระดับพื้นห้องน้ำต่ำกว่าพื้นที่ทั่วไปประมาณ 10 ซม. พอดี

       อย่างไรก็ตาม เราก็สามารถพบห้องน้ำบางแห่งที่มีระดับสูงกว่าพื้นห้องอื่นๆ ได้เช่นกัน อย่างในกรณีที่มีการต่อเติมสร้างห้องน้ำที่พื้นชั้นล่างซึ่งเจาะพื้นเพื่อวางท่อระบบต่างๆ ได้ยาก หรือพื้นชั้นบนที่เดิมเป็นระบบพื้นสำเร็จรูปซึ่งไม่ควรเจาะพื้น เพราะอาจสูญเสียความแข็งแรงในการรับน้ำหนักของโครงสร้างได้ ดังนั้นหากมีความจำเป็นต้องสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมบนพื้นในลักษณะที่กล่าวมา มักจะใช้วิธียกระดับพื้นเพื่อวางท่อระบบดังกล่าวใต้พื้นที่ยกขึ้น จึงทำให้ระดับพื้นห้องน้ำสูงกว่าพื้นทั่วไปนั่นเอง 

       การยกพื้นมักทำด้วยการวางตงเหล็กแล้วติดตั้งแผ่นพื้นประเภทซีเมนต์บอร์ด หรือเทพื้นคอนกรีตให้สูงขึ้นสำหรับพื้นชั้นล่างในกรณีที่พื้นเดิมสามารถรับน้ำหนักคอนกรีตเพิ่มได้ ซึ่งควรปรึกษาวิศวกรโครงสร้างด้วย โดยวางงานระบบท่อต่างๆ ข้างใต้พื้น หรือเดินในผนังบางส่วนตามความเหมาะสม นอกจากนี้ควรคำนึงถึงการแยกพื้นที่แห้ง/เปียก การเลือกใช้ระบบท่อน้ำทิ้งของสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงโครงสร้างและวัสดุที่ใช้ และการทำระบบกันซึมที่ถูกต้อง

งานปูน งานก่อ ปูกระเบื้อง ติดตั้งสุขภัณฑ์ l รับเหมา, ต่อเติม, รีโนเวท, ตกแต่งภายใน

ภาพ: ลักษณะการเดินระบบท่อน้ำดีที่ผนัง และท่อน้ำเสียใต้พื้นคอนกรีตหล่อในที่

งานปูน งานก่อ ปูกระเบื้อง ติดตั้งสุขภัณฑ์ l รับเหมา, ต่อเติม, รีโนเวท, ตกแต่งภายใน

ภาพ: วิธีการยกระดับพื้นห้องน้ำบนพื้นสำเร็จรูป หรือพื้นที่ไม่สามารถเจาะพื้นได้

งานปูน งานก่อ ปูกระเบื้อง ติดตั้งสุขภัณฑ์ l รับเหมา, ต่อเติม, รีโนเวท, ตกแต่งภายใน

ภาพ: ท่อน้ำเสียจากสุขภัณฑ์แบบออกผนังและลงพื้น

bottom of page